Služby

Základní sociální poradenství

Poskytuje klientům potřebné informace k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována i anonymně. Poradnu můžete kontaktovat pomocí pevné linky, mobilního telefonu, elektronickou i běžnou poštou nebo přijít na osobní návštěvu. Naši pracovníci umí využívat i prostředky moderní komunikace, např. skype. Služba je poskytována bezplatně.

Ošetřovatelská služba

Zajišťuje terénní zdravotnickou službu poskytovanou přímo v domácnostech klientů. Zdravotní sestry poskytují komplexní ošetřovatelskou péči, dle ordinace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici na 14 dní po propuštění do domácího prostředí. K nejčastějším výkonům patří kontrola fyziologických funkcí, převazy a péče o kůži včetně prevence vzniku proleženin, odběry, aplikace injekcí, péče o imobilního klienta a pohybová edukace.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov je terénní sociální služba poskytovaná seniorům, osobám se zdravotním/tělesným postižením nebo chronickým onemocněním bez omezení věku. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů.

Služba v sobě zahrnuje především tyto základní činnosti:

            Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu

            Pomoc při osobní hygieně

            Pomoc při zajištění stravy

            Pomoc při zajištění chodu domácnosti

            Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Osobní asistence

Osobní asistence v naší Charitě je terénní služba poskytovaná pouze seniorům starším 65 let. Služba se poskytuje v přirozeném prostředí klientů a při činnostech, které klienti potřebují.

Služba v sobě zahrnuje především tyto základní činnosti:

Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu

            Pomoc při osobní hygieně

            Pomoc při zajištění stravy

            Pomoc při zajištění chodu domácnosti

            Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Fakultativní služby

Fakultativní služby doplňují naše profesionální zdravotnické a sociální služby. V naší nabídce je pedikúra, zajištění služeb kadeřnice, zapůjčení kompenzačních pomůcek a doprava. Fakultativní služby jsou hrazeny v souladu s ceníkem fakultativních služeb Farní charity Praha 4 – Chodov.

 

Comments